facebooktwitteryoutube
in Narzędzia - 14 Lut, 2015
by admin - no comments
Co to jest RSS, czym jest kanał informacyjny?

Jeśli porównać naszego bloga do wydanej książki, to kanał informacyjny można porównać do wersji bez okładki. W treści znajdziemy odpowiednie rozdziały (wpisy) z całą ich zawartością, czyli tekstem, obrazkami i odnośnikami, za to nie ma panelów bocznych, wyskakujących okienek i wszystkich pozostałych elementów szaty bloga. Każda część treści prezentowanej w kanale informacyjnym oznaczona jest niewidoczną metką mówiącą czytnikowi kanałów o tym, co jest tytułem, co treścią, słowami kluczowymi, odnośnikiem, obrazkiem itp.

Kanał informacyjny najlepiej określić jako biuletyn dla zainteresowanych i, w odróżnieniu od poczty internetowej, nie ma spamu, ponieważ to my decydujemy który kanał informacyjny będziemy pobierali i w każdej chwili możemy skasować go ze swojego czytnika (co zazwyczaj również kasuje wszystkie w nim zawarte wpisy).

Sposobów „metkowania” treści jest wiele, co powoduje, że tę samą treść możemy prezentować w kilku różnych standardach (np. RSS lub Atom), oraz kilku wersjach tych standardów (np. RSS 0.92, RDF/RSS 1.0, RSS 2.0 itp.).

Popularne formaty kanałów infromacyjnych

RSS

Jednym z najbardziej popularnych formatów oznaczania treści jest RSS występujący w wielu różnych wersjach. Ciekawostką jest, że w każdej wersji za skrótem RSS kryją się inne słowa i tak w wersji:

  • 0.90 i 1.0 skrót oznacza RDF Site Summary (Streszczenie strony wg. standardu RDF)
  • 0.91 skrót RSS oznacza Rich Site Summary (tłum. Obszerne streszczenie strony)
  • 2.0 oznacza  Really Simple Syndication, czyli „bardzo proste rozpowszechnianie”

Najbardziej zaawansowaną wersją RSS jest 2.0.

Atom

Drugim standardem jest Atom. Określenie to nie jest skrótem, lecz nazwą własną standardu, który powstał jako alternatywa dla RSS. W obu przypadkach treść artykułu pozostaje ta sama, a standardy różnią się nazewnictwem „metek” i możliwościami technicznymi. Najnowszym wydaniem Atom jest wersja 1.0.

Agregator

Słowo agregator (od czasownika aggregate – “skupić”, “zebrać w całość”) występujące zazwyczaj w zwrocie feed aggregator (tłum. agregator kanałów informacyjnych) to nic innego jak program, który “zbiera” informacje ze wszystkich wybranych przez nas kanałów, czyli czytnik kanałów informacyjnych.

rss2-thumb

 

Podstawowa różnica miedzy agregatorem a np. programem poczty internetowej jest taka, że do pobrania i wysyłania poczty potrzebny jest określony odbiorca i nadawca, dla kanału informacyjnego nadawca jest co prawda określony, ale odbiorca cieszy się prawie całkowita anonimowością. Wystarczy czytnik kanałów informacyjnych, nie trzeba zakładać żadnych kont, nie trzeba podawać haseł i logować się – informacja z kanału RSS jest ogólnie dostępna.

Więcej

Jeśli interesują Cię szczegóły techniczne zapraszam do:
.. http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS
.. http://pl.wikipedia.org/wiki/Atom_(standard)
.. http://pl.wikipedia.org/wiki/Czytnik_kanałów